Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Reklamácia tovaru

Reklamáciu je možné nahlásiť zaslaním reklamačného formulára na emailovú adresu.

Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

Práva z vád a reklamácie sa uplatňujú zaslaním reklamácie vrátane reklamovaného tovaru, dokladu o kúpe a popisu závady, na adresu sídla predávajúceho.